ADRA Azərbaycanın ilkin səhiyyə xidmətlərində yardımı

ADRA Azərbaycanın ilkin səhiyyə xidmətlərinə cəlb edilməsi 1997-ci ildə ADRA…

Ərzaq təhlükəsizliyi

ADRA Azərbaycan xeyriyyəçiliyinin ölkəmizin ərazisinə verdiyi töhfəsi böyükdür. 1994-cü ildən…

Yaşıllaşdırma proqramı

1999-cu ildən 2011-ci ilə qədər ADRA Azərbaycan Xeyriyyə Təşkilatı meşələrin…