Categories
News

ADRA Azərbaycanın 1994-cü ildə fəaliyyətinin beş əsas istiqaməti

ADRA Azərbaycan 1994-cü ildə fəaliyyətin beş əsas istiqaməti: ərzaq təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişaf, ilkin tibbi yardım, fəlakətlərə hazırlıq və təməl təhsili vasitəsilə inkişaf və yardım məqsədi ilə qurulmuşdur. ADRA Azərbaycan etnik, siyasi və ya dini mənsubiyyətinə istinad etmədən şəxslərə və icmalara kömək edir. Sadəcə, ehtiyacı olan insanlara, xüsusən də ən həssas insanlara xidmətlərin göstərilməsi və icmanın inkişafına əsaslanan yanaşma əsasında kömək edir. Azərbaycan Respublikasında qeyri-kommersiya hüquqi şəxs kimi qeydiyyata alınan ADRA Azərbaycan, fərdi və icma inkişafı və fəlakətlərin qarşısının alınması məqsədi ilə 1984-cü ildə yaradılan müstəqil beynəlxalq humanitar agentlik olan ADRA İnternational-ın tərəfdaş təşkilatıdır. ADRA International hazırda 90-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərir və dünyada 20 milyondan çox insana proqram və yardım göstərir. Buna görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1997-ci ildən bəri ADRA-ya ümumi məsləhətçi statusu vermişdir.