Categories
Xəbərlər

ADRA Azərbaycanın ilkin səhiyyə xidmətlərində yardımı

ADRA Azərbaycanın ilkin səhiyyə xidmətlərinə cəlb edilməsi 1997-ci ildə ADRA işçiləri tərəfindən idarə olunan icma sağlamlıq məntəqələrinin yaradılması və idarə olunması yolu ilə ucqar icmalara, məcburi köçkünlərə və müharibə nəticəsində zərər çəkmiş əhaliyə ilkin tibbi yardımın birbaşa çatdırılmasına yönəlmişdir. Həmən illərdə ADRA Azərbaycan kor və görmə qabiliyyətli insanlara kömək edən müdaxilələri dəstəkləyir. Yerli mənfəət təşkilatı olmayan Caspian Compassion Project (CCP) ilə strateji tərəfdaşlığı strabismus, katarakta, qlaukoma, diabet, retinopatiya və s. müalicə edilə bilən xəstələ əməliyyat keçirir.2004-cü ilin yanvar ayından etibarən ADRA-nın dəstəyi ilə CCP həm Naxçıvanda, həm də Azərbaycanın özündə görmə qabiliyyətini ya tam, ya da qismən bərpa etmək üçün 700-dən çox konsultasiya və 230-dan çox uğurlu əməliyyat keçirmişdir.