Categories
Xəbərlər

Ərzaq təhlükəsizliyi

ADRA Azərbaycan xeyriyyəçiliyinin ölkəmizin ərazisinə verdiyi töhfəsi böyükdür. 1994-cü ildən bu günə qədər Azərbaycanda işlədiyi dövrdən bəri həm bölgələrdə, həm də kənd yerlərində yaşayan minlərlə insana birbaşa kömək edən çox sayda layihə həyata keçirilmişdir. Belə layihələrdən biri də ölkənin yoxsul yerli əhalisini, həmçinin qaçqınları ərzaq məhsulları ilə təmin etmək idi. Bu layihə 1994-2000-ci illərdə Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərib. Bu layihə sayəsində minlərlə ailəyə illik ərzaq tədarükü verildi.